Απόφαση – σταθμό για το επίδομα των 176 ευρώ σε δημόσιους υπαλλήλους έλαβε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, με τις υπ΄ αρθμ. 16 και 17/2015 αποφάσεις του ο Άρειος Πάγος , έκρινε ότι δεν δικαιούνται το εν λόγω επίδομα οι υπάλληλοι που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο υπουργείο Πολιτισμού, όπως και οι υπάλληλοι του παιδικού σταθμού του Δήμου Ζωγράφου που απασχολούνται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι για το εάν δικαιούνται ή όχι το επίδομα των 176 ευρώ διάφορες κατηγορίες εργαζομένων στον δημόσιο και στο ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν εκδοθεί πολλές και αντίθετες αποφάσεις από τα πολιτικά δικαστήρια.