Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση θα έχουν οι κάτοικοι περιοχών της Κρήτης αφού για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικά οι περιοχές που θα ανατιμετωπίσουν προβλήματα:

1. Στις 1.6.2011 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.00 έως 15.30 στις παρακάτω
περιοχές:

Ασκύφου – Ίμπρος – Ασφένδου – Ο.Τ.Ε. ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της Δ.Ε.Η. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.


Πηγή: flashnews.gr
TAGS