Δεν υπάρχει καμία οφειλή προς τις δημοτικές αρχές, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την έναρξη της λειτουργίας του έως και σήμερα ο ΔΑΑ καταβάλλει σε ετήσια βάση τον προβλεπόμενο δημοτικό φόρο στους όμορους δήμους, όπως αυτός καθορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Όσον αφορά στα δημοτικά τέλη, ο αερολιμένας διευκρινίζει ότι είναι υποχρεωμένος από τη σχετική σύμβαση να παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ. - υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τους Δήμους και άρα δεν υπάρχει η οφειλόμενη ανταποδοτικότητα για την επιβολή δημοτικών τελών.

«Τα ανωτέρω έχουν επιβεβαιωθεί σε σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έχουν κριθεί αμετάκλητα από το ΣτΕ σε πρόσφατη απόφασή του», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, επισημαίνεται ότι κατασκευαστική εταιρεία Hochtief ή οποιαδήποτε θυγατρική της, δεν είναι πλέον μέτοχος της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών A.E., στην οποία το ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει κατά 55% και εισπράττει μέσω φόρων, τελών και μερισμάτων, το 75% του παραγόμενου εισοδήματος.