Ο ΟΛΠ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα ποσά που κατέβαλε σε ΙΚΑ - ΕΤΕΑ κατά την εθελουσία έξοδο υπαλλήλων το 2010.

Ο ΟΛΠ ζητεί την ακύρωση της υπουργικής απόφασης βάσει της οποίας  προσδιορίστηκαν τα ποσά και ο τρόπος επιβάρυνσής της απέναντι στο ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ σχετικά με την αποχώρηση 131 υπαλλήλων της στα μέσα του 2010.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η δαπάνη του ΟΛΠ Α.Ε. για την κάλυψη των σχετικών εισφορών που αφορούσαν στην αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης του προσωπικού, προσδιορίστηκε περίπου σε 14 εκατ. Ευρώ.

Στην προσφυγή που κατέθεσε στο ΣτΕ, ο ΟΛΠ Α.Ε. υποστηρίζει ότι έχει καταβάλλει μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έπρεπε.

Όπως επισημαίνει στο κείμενο της προσφυγής της η ΟΛΠ Α.Ε., με νόμους του 2011 και του 2012 έγιναν οι γνωστές μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων και συνεπώς τα ταμεία έχουν καταβάλλει σαφώς μικρότερα ποσά από εκείνα με τα οποία επιβαρύνθηκε.