Την πρόσληψη 195 επιστημόνων για την κάλυψη αντίστοιχων θέσεων ειδικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού σε Πανεπιστήμια,ΤΕΙ, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ενέκρινε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι θέσεις αυτές,για το ακαδημαικό έτος 2015-2016, περιλαμβάνονται στον κατάλογο περίπου 2.000 θέσεων προσωπικού στο δημόσιο οι οποίες πρόκειται να προκηρυχθούν έως το τέλος του χρόνου για την κάλυψη αντίστοιχων κενών θέσεων.