Μία ώρα επιπλέον κερδίσαμε σήμερα καθώς άλλαξε η ώρα.

Έτσι, πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω.