Τριάντα έξι άτομα κατανέμονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορου Βερναρδάκη.

Τα οριστικά αποτελέσματα της 4Κ/2014 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ 571/Γ΄/18-6-2015(Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Η κατανομή γίνεται ως εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σύνολο 24)

  • Βιβλιοθηκονόμων(14), Διοικητικού Προσωπικού(2), Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης(2), Ιστορικών(1), Πληροφορικής(2), Φιλοσοφικών Σχολών(2) και Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (1).

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σύνολο 12)

  • Βιβλιοθηκονόμων(6), Διοικητικού Λογιστικού(3) και Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης(3).

Η απόφαση θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.