Άρχισε σήμερα τη λειτουργία της η νέα ιστοσελίδα του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 Η λειτουργία της είναι συμπληρωματική ως προς την κεντρική ιστοσελίδα του υπουργείου και την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με τις οποίες διασυνδέεται.

Σε αυτόν τον διαδικτυακό χώρο, οι χρήστες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες και να ενημερώνονται για ανακοινώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες του τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας.

 Επίσης, θα αναρτώνται video που θα προωθούν με εκλαϊκευμένο τρόπο τις νέες τεχνολογίες, παρουσιάζοντας δρώμενα από τον κόσμο της επιστήμης. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας με το κοινό, ώστε να ανταλλάσσονται απόψεις, προτάσεις και ιδέες.