Βασικά είδη διατροφής, μέσω διατακτικών, θα παρέχει ο δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί και ενόψει Χριστουγέννων σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους της πόλης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του δήμου, (Ηρώων Πολυτεχνείου 19 - 3ος όροφος, γρ. 27), έως και τις 13-11-2015, κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 09:00 έως και τις 13:00.

Το ύψος του ποσού της διατακτικής, θα καθοριστεί από τον αριθμό προσέλευσης των δικαιούχων.