Ηλεκτρονικά συνδεδεμένες με το υπουργείο Δικαιοσύνης, την Ελληνική Αστυνομία, τα δικαστήρια της χώρας, την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Επάνοδο (φορέας επανένταξης των κρατουμένων) θα είναι οι 33 φυλακές της χώρας.

Τα σωφρονιστικά ιδρύματα πέρασαν στην ηλεκτρονική εποχή με ένα έργο 3.067.973 ευρώ (συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο), που βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του, αφού θα παραδοθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης στις 16 Νοεμβρίου του 2015.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα έχει τη δυνατότητα μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των φυλακών να αντλήσει οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται για κάθε ένα από τους κρατούμενους, το προσωπικό των φυλακών, τη διαχείριση της φυλακής, κ.λπ. Δηλαδή, μπορεί να έχει την εικόνα της ποινικής κατάστασης των κρατουμένων, τις μεταγωγές, τις άδειες, τους ιατρικούς φακέλους, τις πειθαρχικές ποινές, τα οχήματα, κ.λπ. κάθε φυλακής.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος κατά την σημερινή παρουσίαση του έργου ανέφερε ότι «το συγκεκριμένο σύστημα δεν είναι η υλοποίηση του συγκεντρωτισμού αλλά η υλοποίηση της διαφάνειας» και επισήμανε ότι σε αυτή τη δεύτερη φάση διακυβέρνησης στόχος του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η αναβάθμιση των δομών.

Ο γενικός γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης Ευτύχης Φυτράκης χαρακτήρισε το έργο ως «τη σημαντικότερη τομή στη σωφρονιστική διοίκηση» επισημαίνοντας εφεξής ότι ο κάθε διευθυντής και η κάθε υπηρεσία των φυλακών, όπως επίσης το υπουργείο, η ΕΛΑΣ και οι λοιποί συνδεδεμένοι με το σύστημα φορείς θα έχουν πλήρη εικόνα για το κάθε σωφρονιστικό κατάστημα σε «real time».