Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της ίδρυσης Εφετείου στο Αγρίνιο.   Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και παράνομο το Προεδρικό Διάταγμα 27/2011, που προβλέπει την ίδρυση Εφετείου στο Αγρίνιο (Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος). Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η ίδρυση Εφετείου στο Αγρίνιο αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Δικαιοσύνης και θα επιδεινώσει τις συνθήκες λειτουργίας της Δικαιοσύνης και της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

 Ακόμη, οι δικηγόροι του Μεσολογγίου επισημαίνουν ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα απαιτούμενα νόμιμα κριτήρια για την ίδρυση του επίμαχου Εφετείου, αλλά δεν τηρούνται πλήρως και οι προϋποθέσεις του νόμου, όσον αφορά sτην πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων.

 Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Δικαιοσύνης, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσης του νέου Εφετείου με δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς και δικαστικούς υπαλλήλους.

 Επιπρόσθετα, από όλα τα στοιχεία προκύπτουν με σαφήνεια ότι δεν διασφαλίζεται ο αναγκαίος αριθμός Εφετών για την ομαλή λειτουργία του νέου Εφετείου. Αντίθετα, μάλιστα, όλα τα υπάρχοντα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα της ελλιπούς στελέχωσης του νέου Εφετείου.

 Το δεύτερο στοιχείο για το οποίο παραβιάζεται η αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τους δικηγόρους του Μεσολογγίου, είναι η έλλειψη της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής, τη στιγμή μάλιστα που ουδόλως γνωμοδότησε για το ζήτημα αυτό ο Άρειος Πάγος, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

  Υπενθυμίζεται, ότι πριν την ίδρυση Εφετείου πρέπει να προηγηθεί γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου η οποία θα εκφράζει τις απόψεις του για το νέο Εφετείο.