Υπέρ της παραμονής ευρωζώνη τάσσεται η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, την ώρα που ένα σημαντικό κομμάτι συμφωνεί και με τις ιδιωτικοποιήσεις, όπως προκύπτει βάσει των τελευταίων στοιχείων από το Ευρωβαρόμετρο.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου , το 65% των ερωτηθέντων απάντησε «ναι» στο ευρώ, ποσοστό αυξημένο κατά 6% σε σχέση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του 2014.

Παράλληλα το 73% των Ελλήνων θεωρεί ότι η ένταξη στην ευρωζώνη ωφέλησε τη χώρα, ένα ποσοστό που πέρυσι ανερχόταν στο 69%, ενώ το 74% τάσσεται υπέρ των μεταρρυθμίσεων στην οικονομία.

Το 88% των πολιτών λέει επίσης «ναι» στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, το 74% «ναι» στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των ιδιωτικοποιήσεων και τέλος, το 85% συμφωνεί με το ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ωστόσο, μόλις το 29% τάσσεται υπέρ της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Την ίδια ώρα, όμως, το 88% των Ελλήνων ότι το εισόδημά του είτε θα μειωθεί είτε θα παραμείνει αμετάβλητο, ενώ μόλις το 12% αναμένει αύξησή του.