Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών, προδιδακτορικού επιπέδου, σχετιζόμενες με το ναυτιλιακό αντικείμενο, προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, στη μνήμη του αειμνήστου προέδρου της Αντωνίου Χανδρή, χορηγεί υποτροφία ύψους 10.000 δολαρίων ΗΠΑ. Επίσης, υποτροφίες μέσω της ΕΕ χορηγούν η εταιρεία NEPTUNE LINES, στη μνήμη του ιδρυτή της Νικολάου Τραυλού, ύψους 10.000 ευρώ, και η Ειρήνη Νταϊφά, στη μνήμη του Σταύρου Α. Νταϊφά, ύψους 15.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Ακόμη, το Lloyd's Register Foundation (LRF) χορηγεί υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για σπουδές σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού διεθνώς ανεγνωρισμένα, ύψους 10.000 λιρών Αγγλίας.

Για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά -που πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015- και για άλλες συναφείς πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 85 και στα τηλέφωνα 2104291159-65 στην Ελένη Πρασίνου.

Για δε την υποτροφία του LRF οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στα γραφεία του Hellenic Lloyd's SA, Ακτή Μιαούλη 87, στο τηλέφωνο 2104580852.