Πόροι ύψους 218,24 εκατ. ευρώ αποδεσμεύτηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών προς του ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού. 

Συγκεκριμένα οι εν λόγω πιστώσεις αφορούν:

  • Ποσό ύψους 103,32 εκατ. ευρώ, ως ενδέκατη τακτική επιχορήγηση του 2015 στους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.
  • Ποσό ύψους 109,02 εκατ. ευρώ, στους Δήμους για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.
  • Ποσό ύψους 5,88 εκάτ. ευρώ, στις Περιφέρειες για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος.