Στην κατάσχεση κατεψυγμένου χοιρινού γύρου, συνολικού βάρους 110 κιλών, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, έπειτα από έκτακτο έλεγχο που πραγματοποίησαν σε επιχείρηση της Νίκαιας.

Στο συγκεκριμένο προϊόν απουσίαζε η προβλεπόμενη σήμανση καταλληλότητας της απαιτούμενης από την ισχύουσα νομοθεσία άδειας λειτουργίας εργαστηρίου, καθώς και ο κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης.

Το συγκεκριμένο προϊόν αποσύρθηκε από την αγορά και θα καταστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας.