Σε Ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως Αγγλία και Γερμανία) κατευθύνθηκε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης το «κύμα» των 203.000 Ελλήνων μεταναστών το οποίο αποτελείται κατά βάση από πτυχιούχους επιστήμονες (63%) αντί ανειδίκευτων εργατών τις δεκαετίες του 1960 και 1970.

Αυτό καταγράφει μελέτη που διενήργησε με χρηματοδότηση από το LSE ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Λόης Λαμπριανίδης με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση και διερεύνηση του φαινομένου της εξωτερικής μετανάστευσης από την Ελλάδα στον καιρό της κρίσης (2010-2015).

Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης το 80% των Ελλήνων μεταναστών κατευθύνεται σε Ευρωπαϊκούς προορισμούς αλλά και σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία.. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον ένα στα 18 νοικοκυριά έχει μετανάστη που έφυγε μετά το 2010 ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται ποσοστό μεταναστών 12% ηλικίας 40-49 ετών κάτι μοναδικό στη μεταναστευτική εμπειρία της χώρας μας.

Η πλειοψηφία των μεταναστών απασχολείται σε εργασίες ανάλογες των δεξιοτήτων τους (72%) ,ένα 21% σε πιο χαμηλού αντικειμένου εργασίες και ένα 6% παραμένει άνεργο. Οι κύριοι λόγοι της μετανάστευσης αναμενόμενοι καθώς σχετίζονται κατά κύριο λόγο με οικονομικά αίτια (72%)...