Στα τηλέφωνα 210 - 368 1730 /1350 /1259 του υπουργείου Εξωτερικών και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mdk@mfa.gr μπορούν να απευθύνονται όσοι θέλουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο Παρίσι.