Στα τηλέφωνα 210 - 368 1730 /1350 /1259 του υπουργείου Εξωτερικών και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μπορούν να απευθύνονται όσοι θέλουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο Παρίσι.