Σε κατάληψη των γραφείων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας που εδρεύει στην Πάτρα, προχώρησαν σήμερα εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι ζητούν την ενίσχυση του νοσοκομείου, κυρίως με νοσηλευτικό προσωπικό, διότι όπως υποστηρίζουν, υπάρχουν πλέον αυξημένες ανάγκες, λόγω των περισσοτέρων εφημεριών που κάνει το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Επίσης οι εργαζόμενοι ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.
TAGS