Στον εισαγγελέα στάλθηκε από τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλο Γερουλάνο, το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τον Οργανισμό Εθελοντισμού «Έργο Πολιτών», στον οποίο διαπιστώθηκε σωρεία παράνομων ενεργειών, κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος και κακοδιοίκησης. Τα βασικά σημεία του πορίσματος κάνουν λόγο για παράνομη στελέχωση του Οργανισμού, καθώς "κατά την επιλογή των προσληπτέων για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού υποστήριξης με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου το 2005, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης ούτε οι όροι της προκήρυξης".

Όπως σημειώνεται «προσελήφθησαν, μάλιστα, περισσότερα άτομα απ΄ όσα αναφέρονταν στην προκήρυξη, χωρίς να υπάρχει περίπτωση ισοψηφίας, αφού οι υποψήφιοι δεν βαθμολογήθηκαν, ενώ υπήρξε και περίπτωση πρόσληψης πριν καν εκδοθεί η απόφαση του Προέδρου και συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης για τις προσλήψεις (Δ.Σ.), ενώ με παράνομο, επίσης, τρόπο έγιναν και οι προσλήψεις για την κάλυψη θέσεων που κενώθηκαν κατά τα έτη 2006 και 2007».

Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι παρότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού είχε αποδοχές ύψους 9.500 ευρώ μηνιαίως, ελάμβανε και αποζημίωση για κάθε συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ, κάτι που δεν προβλεπόταν από το νόμο. Μάλιστα, η εντολή για την πληρωμή των μισθολογικών δαπανών, μεταξύ των οποίων και οι ως άνω αποδοχές του προέδρου-διευθύνοντα συμβούλου, δίνονταν από τον ίδιο, όπως άλλωστε και για το σύνολο των πληρωμών του Οργανισμού.

Επίσης, για τα έτη 2005-2009 καταβάλλονταν, μέσω επιδομάτων στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, αποδοχές διπλάσιες από τις προβλεπόμενες στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Διαπιστώθηκε κακοδιαχείριση των διαθέσιμων ετησίως πόρων που κατευθύνονταν σε μισθοδοσία και αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και όχι σε δράσεις που συνάδουν με τον σκοπό του Οργανισμού με αποτέλεσμα, με στοιχεία της 21-4-2011 οι οφειλές του Οργανισμού να ανέρχονται στο ποσό των 536.252,50 ευρώ.

Επιπλέον, σε αρκετές συμβάσεις το ανατεθέν έργο περιγράφεται με τρόπο γενικό και χωρίς δέσμευση του αντισυμβαλλόμενου για την παράδοση κάποιου συγκεκριμένου έργου.

Τέλος, επισημαίνεται στο πόρισμα ότι «παρά το γεγονός ότι από τον συστατικό νόμο του Οργανισμού προβλέπεται η έκδοση Κανονισμού Προμηθειών, κατόπιν σύνταξής του από το Δ.Σ. του Οργανισμού, πέντε και πλέον έτη μετά την ίδρυση του φορέα, ο Κανονισμός αυτός δεν έχει εκδοθεί νομοτύπως και οι εν γένει προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιούνταν με απευθείας αναθέσεις από τον Πρόεδρο».