Μειωμένη κατά 54.023.635 ευρώ ήταν η φαρμακευτική δαπάνη τον Απρίλιο του 2011, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η φαρμακευτική δαπάνη το μήνα Απρίλιο 2011 κατήλθε στο ποσό των 126.681.790 ευρώ από 180.705.425 ευρώ που ήταν η αντίστοιχη δαπάνη το μήνα Απρίλιο 2010.