Την ακαδημαϊκή ελευθερία και το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παραβιάζει η από 10 Μαΐου 2011 απόφαση της υπουργού Παιδείας, Άννας Διαμαντοπούλου, που απαγορεύει για φέτος την εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αυτό υποστηρίζουν με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι γονείς μαθήτριας που έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και μια δεύτερη απόφοιτη του Λυκείου που συμμετείχε στις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ. Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση σταδιακά θα οδηγήσει στο κλείσιμο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.

Ειδικότερα, στην προσφυγή σημειώνεται ότι η εν λόγω απόφαση της υπουργού Παιδείας παραβιάζει το άρθρο 16 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και προστίθεται ότι η πλήρης αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ αποτελεί φυσική προέκταση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η οποία συνίσταται στην ελευθερία του κάθε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας να συμμετέχει στην έρευνα και τη διδασκαλία, αναπτύσσοντας την προσωπικότητά του.

Στην έννοια της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, υπογραμμίζουν οι γονείς της μαθήτριας, περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων: α) το δικαίωμα να επιλέγουν με τα δικά τους όργανα το διδακτικό προσωπικό, β) η οικονομική αυτοτέλεια και γ) η αρμοδιότητα κατάρτισης προγραμμάτων σπουδών από τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Έτσι, τονίζεται στην προσφυγή, «μέσα σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται φανερό ότι η λήψη απόφασης μη εισαγωγής φοιτητών σε ένα Τμήμα, χωρίς τη συμμετοχή κανενός οργάνου της οικείας εκπαιδευτικής μονάδας, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις συνταγματικές επιταγές».

Παράλληλα, όμως, επισημαίνεται στην προσφυγή, ο Ν. 1351/1983 ορίζει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της επίμαχης απόφασης της υπουργού Παιδείας τη διατύπωση προηγούμενης γνώμης από τη Σύγκλητο που αντίστοιχου ΑΕΙ.

Κατά μείζονα λόγο, το ίδιο θα πρέπει να γίνει δεκτό σε περίπτωση ολικής άρνησης της διοίκησης να δεχθεί εισακτέους σε ένα Τμήμα, καθώς αυτό συνεπάγεται τη σταδιακή παύση της λειτουργίας του με τη συνακόλουθη κατάργησή του, προσθέτει η υποψήφια φοιτήτρια.

Με την απαγόρευση εισαγωγής φοιτητών, το συγκεκριμένο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών «στερείται της δυνατότητας να υπηρετήσει τους συνταγματικά κατοχυρωμένους σκοπούς της ανώτατης εκπαίδευσης και οδηγείται βαθμιαία στην κατάργησή του», συνεχίζουν οι γονείς.

Τέλος, αναφέρουν ότι η δημοσίευση της απόφασης σε διαδικτυακό τόπο (και όχι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), χωρίς να προηγηθεί έστω η διατύπωση μη δεσμευτικής γνώμης από τα όργανα του οικείου ΑΕΙ, κατά παράβαση της πλήρους αυτοδιοίκησης που επιφυλάσσει το Σύνταγμα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, έχει ως συνέπεια να είναι παράνομη, πλέον του ότι αντίκειται στις συνταγματικές διατάξεις που διέπουν την οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης.