Στη τελευταίες θέσεις της Ευρώπης των «29» κατατάσσεται το μεταφορικό σύστημα της Ελλάδας, σύμφωνα με την μελέτη της Κομισιόν

Η Ρουμανία, η Πολωνία, η Ελλάδα και η Ιταλία καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις, ενώ στον αντίποδα, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις.

Για την κατάρτιση των αποτελεσμάτων, λήφθηκαν υπόψη η εσωτερική αγορά (περιλαμβάνονται δείκτες σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών, εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σχετικά με παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και το ποσοστό μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών της ΕΕ για τις μεταφορές), οι επενδύσεις και οι υποδομές (περιλαμβάνονται η ποιότητα των υποδομών για τους διάφορους τρόπους μεταφοράς και τα ποσοστά ολοκλήρωσης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Επίσης, η Κομισιόν εξέτασε την ενεργειακή ένωση και καινοτομία (περιλαμβάνονται το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση καυσίμων, τα νέα οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και ο χρόνος που αναλώνουν οι οδηγοί στην κυκλοφοριακή συμφόρηση) και το ανθρώπινο δυναμικό (περιλαμβάνονται η οδική και η σιδηροδρομική ασφάλεια, οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών και η ικανοποίηση των καταναλωτών με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς).