Με βασικό στόχο την αύξηση των ευκαιριών ανάπτυξης, μέσω του αγροτικού τομέα, της μουσικής παράδοσης, της ιστορίας και της ιατρικής παρακαταθήκης του Ασκληπιού, δύο καινοτόμες δράσεις προωθούνται ήδη από τη δημοτική αρχή του Δήμου Τρικκαίων, όπως ανακοινώθηκε σήμερα επίσημα. 
 
Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν στην επόμενη δεκαετία και είναι αποκλειστικά προσαρμοσμένες στο δίπολο ανάπτυξη-καινοτομία.

Ο γενικότερος και ειδικότερος σχεδιασμός, τονίζεται, αφορά στην προσέγγιση του Δήμου με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική RIS3 (δηλαδή δράσεις Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης). Αυτή, αναλύθηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την εξειδίκευση των δράσεων, που στον νομό Τρικάλων και συνίστανται σε βελτίωση και ενίσχυση των κλάδων του «Αγροδιατροφικού Συμπλέγματος» και του «Δημιουργικού Τουρισμού».

Οι δύο καινοτόμες παρεμβάσεις είναι το σχέδιο «Ασκληπιός» και το Μουσικό Χωριό.

Σχέδιο «Ασκληπιός»

Η έμφαση στην ιατρική παρακαταθήκη του Ασκληπιού, αποτελεί για τον Δήμο Τρικκαίων το εργαλείο, όπως επισημαίνεται, με το οποίο μπορούν να εμπλακούν σε αναπτυξιακή προοπτική και οι τρεις τομείς της οικονομίας.

 Έτσι, η βασική ιδέα και πρόταση του Δήμου Τρικκαίων που ήδη χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Leader+, αφορά σε:

- καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών από την τεράστια ποικιλία που φύεται στον Κόζιακα

- διανομή χωραφιών σε νέους, άνεργους του Δήμου Τρικκαίων, που επιδιώκουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα

- κατασκευή εκθετηρίου και εργαστηρίου πιστοποίησης βοτάνων και φυτών

- δημιουργία υπαίθριων διαδρομών προβολής του αγροτουριστικού πλούτου, με εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

 Με τον τρόπο αυτό, την τετραπλή αυτή δράση, δίνεται έμφαση, διευκρινίζεται, στον αγροτικό- εμπορικό-τουριστικό τομέα, ανεβάζοντας ένα ακόμη επίπεδο την έννοια της καινοτομίας, σε συνδυασμό με την ιστορικότητα και την πραγματική οικονομία.

Μουσικό Χωριό

Το Μουσικό Χωριό, όπως επισημάνθηκε, εξελίσσεται σε πυρήνα ανάδειξης της πολιτιστικής παράδοσης, όχι απλώς του Δήμου Τρικκαίων, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Κυρίως επειδή «επενδύει» και στον αγροδιατροφικό τομέα, αφού προωθείται η προβολή και προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων, μοναδικής αξίας και πανελλήνιας εμπορικότητας, με άμεση ωφέλεια για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής μας.

 Μέσα από τις σχεδιασμένες δράσεις, επιτυγχάνεται, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή:

- διατήρηση των στοιχείων για το λαϊκό τραγούδι

- προβολή της κοινωνικής ζωής στη διάρκεια των ετών άνθισης της λαϊκής δημιουργίας

- στέγαση των πολλών και διαφορετικών εκφράσεων της πολιτιστικής ετερότητας των Τρικάλων

- ανάδειξη, αξιοποίηση, προβολή των τοπικών αγροτικών και διατροφικών προϊόντων

- ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

- ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής

- αναπτυξιακή στρατηγική εμπορικής δραστηριοποίησης

- αύξηση της απασχόλησης

- ενίσχυση του πυλώνα της Κοινωνικής Οικονομίας

- δημιουργία κεντρικού πόλου επισκεψιμότητας, με διεθνή ακτινοβολία

 Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, η υλοποίηση του Μουσικού Χωριού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως ήδη έχει σχεδιαστεί, αποτελεί, μια δράση που αποτελεί κυρίαρχη και σημαντική για ολόκληρη τη χώρα.

 Σε συνδυασμό, δε, με το υπό ολοκλήρωση Μουσείο Τσιτσάνη, δημιουργείται στα Τρίκαλα ένα δίκτυο αξιοποίησης και προβολής του πολιτιστικού προϊόντος που προβάλλει όλη τη χώρα, το λαϊκό τραγούδι, αναφέρεται ακόμα από τη δημοτική αρχή.