Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις επιδράσεις που είχαν στην ψυχοσύνθεση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα οι μειώσεις στις αποδοχές τους τα τελευταία 5 χρόνια της κρίσης αποκαλύπτει έρευνα που διενήργησε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων) σε συνεργασία με την εταιρεία Future.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 6ο ετήσιο συνέδριο "The Bing HR Debate" οι μειώσεις των αποδοχών επηρέασαν κατά 80% το εργασιακό κλίμα στις επιχειρήσεις, κατά 67% το ηθικό των εργαζομένων,κατά 47% την επιχειρηματική απόδοση ,κατά 27% την πίστη στις διοικήσεις των επιχειρήσεων και την ατομική απόδοση και κατά 20% την εργασιακή ασφάλεια. 

Αναφορικά για το ερχόμενος έτος, σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας έρευνας,αναπροσαρμογές στα πακέτα αμοιβών εργαζομένων και στελεχών σχεδιάζει μόνο το 39% των επιχειρήσεων, ενώ το υπόλοιπο 61% δηλώνει ότι θα διατηρήσει σταθερές τις αποδοχές των υπαλλήλων τους.

Βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από τις εργασίες του Συνεδρίου ήταν ότι " η παρατεταμένη κρίση δεν επέφερε μόνον σαρωτικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον αλλά κατέδειξε και το έλλειμμα ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης των Οργανισμών.Αναγνωρίζεται πλέον η αναγκαιότητα για την ανάδειξη ηγετών σε όλη τη διάρθρωση της ιεραρχικής δομής ασχέτως θέσης και τίτλου ,ώστε να υπάρξει ανθρωποκεντρική προσέγγιση και αντιμετώπιση των δεινών και νέων υποχρεώσεων που γέννησε η οικονομική κρίση στη χώρα μας "