Με τη μονιμοποίηση τουλάχιστον 1.000 αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών ​σκοπεύει το 2016 το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει ένας μέρος από τα κενά στην πρωτοβάθμια , δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση προχωρώντας για πρώτη φορά,εδώ και πολλά χρόνια,στην τακτοποίηση εκατοντάδων δασκάλων και καθηγητών οι οποίοι βρίσκονται στη λίστα των αναπληρωτών...

Πρόκειται στην ουσία για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των συνδικαλιστικών οργανώσεων της εκπαίδευσης που ζητούν επιτακτικά την μονιμοποίηση συναδέλφων τους που υπηρετούν ως αναπληρωτές τα τελευταία χρόνια σε σχολεία όλης της χώρας αλλά και σε ανώτερες και ανώτατες Πανεπιστημιακές σχολές...