Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση του προσωπικού στο δημόσιο και το σύστημα επιλογής των προισταμενων θα ενημερώσει το μεσημέρι ο Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Το σχέδιο νόμου θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση την Παρασκευή και στη συνέχεια θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή..Στις βασικές του διατάξεις προβλέπει την κάλυψη από τεχνοκράτες και  δημοσίους υπαλλήλους των  θέσεων  των γενικών και ειδικών γραμματέων καθώς και των Αναπληρωτών τους  σε Υπουργεία,η τις θέσεις προέδρων,διοικητών αλλά και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων σε ΝΠΠΔ και ΝΠΙΔ . Στο σχέδιο  νόμου , θα περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για την ανά έτος  αξιολόγηση του δημοσιουπαλληλικού προσωπικού  αλλά και οι διαδικασίες για την επιλογή των προισταμένων στην δημοσιουπαλληλική ιεραρχία.

Τα ανώτατα στελέχη διοίκησης  του δημοσίου( γενικοί,ειδικοί γραμματείς Υπουργείων,πρόεδροι ,διοικητές και μέλη Δ.Σ Οργανισμών του δημοσίου ),θα επιλέγονται   μέσω μητρώου στελεχών από το δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα με    τετραετή θητεία και δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 4 χρόνια. Η κάλυψη των παραπάνω θέσεων αυξημένης διοικητικής ευθύνης  θα γίνεται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο,ανά Υπουργείο η εποπτευόμενους φορείς,Υπουργό.Οι ενδιαφερόμενοι  που θα προέρχονται από το δημόσιο ,θα πρέπει να είναι μόνιμοι η αορίστου χρόνου υπάλληλοι σε Υπουργεία,Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ,ΟΤΑ α και β βαθμού,και Ανεξάρτητες αρχές και να πληρούν  εναλλακτικά τις εξής προυποθέσεις.

  • Αναγνωρισμένο διδακτορικό και 3 χρόνια προυπηρεσία σε δημόσια υπηρεσία.
  • Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 6 χρόνια προυπηρεσία.
  • Μεταπτυχιακό  και 9 χρόνια προυπηρεσία.
  • Προιστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης για 3 χρόνια και 15 χρόνια προυπηρεσία.


Στη διαδικασία του διαγωνισμού,εκτός των υπαλλήλων του δημοσίου,θα μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΑΕΙ και ΤΕΙ , μέλη Ιδρυμάτων του Εξωτερικού,αλλά και προσωπικό ερευνητικών ιδρυμάτων.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα  τυπικά τους προσόντα σε ειδική εφαρμογή που θα αναρτήσει το ΑΣΕΠ και η τελική επιλογή τους θα γίνει ,μετά από δομημένη συνέντευξη  παρουσία εκπροσώπων συναφών επιστημονικών συλλόγων και επαγγελματικών επιμελητηρίων ,από ειδικό συμβούλιο που θα απαρτίζεται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ ,ένα μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου η ΤΕΙ,ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ,ένα εκπρόσωπο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και ένα ,μετά από κλήρωση,γενικό Διευθυντή Υπουργείου.

Ξεχωριστά κεφάλαια,στο ίδιο σχέδιο νόμου ,θα αποτελούν η αξιολόγηση του προσωπικού στο δημόσιο αλλά και το σύστημα επιλογής των προισταμένων (τμηματάρχες,διευθυντές ,γενικοί διευθυντές ).Η  αξιολόγηση του προσωπικού στο δημόσιο θα βασίζεται σε μετρήσιμους δείκτες (προυπηρεσία,σπουδές,ξένες γλώσσες,μεταπτυχιακοί τίτλοι,στοχοθεσία ),σε εκθέσεις αξιολόγησης προισταμένων και υφισταμένων,σε ψυχομετρικά test ,σε έγγραφες παρατηρήσεις πολιτών,αλλά και σε μυστική βαθμολόγηση από συναδέλφους του ίδιου τμήματος η διεύθυνσης. Τρεις από τους άριστους υπαλλήλους,ανεξαρτήτως προυπηρεσίας, θα καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης με τα ανάλογα επιδόματα αλλά και μπόνους ενώ όσοι συγκεντρώνουν χαμηλή βαθμολογία και κρίνονται ανεπαρκείς θα υποχρεώνονται να περνούν από σεμινάρια η ακόμη θα μετατίθενται σε άλλη υπηρεσία..

Για το μοντέλο επιλογής προισταμένων  θα εφαρμοστεί ο νόμος Ραγκούση (2010) που προέβλεπε τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων μέσω Ειδικών Συμβουλίου Επιλογής Προισταμένων ( θα απαρτίζονται από μέλη του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη).Ειδικότερα στο σχέδιο νόμου  θα ορίζεται ότι οι γενικοί διευθυντές θα πρέπει να επιλεγούν  έως το τέλος του 2015 και στη συνέχεια οι διευθυντές και οι τμηματάρχες.