Με τις μεταναστευτικές ροές και όχι με τη φύλαξη των συνόρων θα ασχολείται στο εξής η Frontex, με έδρα τον Πειραιά.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Frontex ψήφισε υπέρ της αναδιάρθρωσης του γραφείου στον Πειραιά και της ενσωμάτωσής του στην Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Task Force, από τον Ιανουάριο του 2016.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, αυτό θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Frontex, της Europol και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παροχής Ασύλου στην Ελλάδα, προκειμένου «να συνδράμει την Ελλάδα στη διαχείριση των προσφυγικών ροών στα εξωτερικά σύνορα».

«Η αλλαγή αυτή δεν θα έχει καμία επίπτωση στις επιχειρήσεις της Frontex στην Ελλάδα, όπου συνεχίζουμε να αυξάνουμε τον αριθμό των υπαλλήλων μας που βοηθούν στην καταγραφή των εισερχομένων μεταναστών» είπε ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού Φαμπρις Λεγκερί προσθέτοντας ότι «παρέχεται μια πλατφόρμα για τον συντονισμό ανάμεσα στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες που λειτουργούν στο ίδιο πεδίο».

Αυτή τη στιγμή η Frontex απασχολεί 325 στελέχη στα ελληνικά νησιά από τους οποίους 167 ως υποστηρικτικό προσωπικό για την ταυτοποίηση και καταγραφή των εισερχομένων μεταναστών. Το Γραφείο Διασύνδεσης στον Πειραιά διαθέτει πέντε άτομα ως προσωπικό οι οποίοι θα συνεχίσουν να εργάζονται σε μέρος του νέου σχήματος.