Η υπόθεση μοιάζει πραγματικά για γέλια και για κλάματα καθώς αποκαλύπτει στο απόλυτο μεγαλείο της την ανικανότητα και τη βραδύτητα της ελληνικής διοίκησης.

Χρειάστηκαν πέντε ολόκληρα χρόνια και αλληλογραφία με 35 συνολικά έγγραφα μεταξύ του  Δήμου Πόρου και διαφόρων  ελεγκτικών υπηρεσιών του Δημοσίου ώστε να ξεκινήσει διαχειριστικός-οικονομικός έλεγχος στα ταμεία του Δήμου για διαπιστωμένη υπεξαίρεση  ύψους 586.000 ευρώ.

Η υπεξαίρεση αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2011 και για την υπόθεση αυτή καταδικάστηκαν ήδη σε πολυετή κάθειρξη από τα ποινικά δικαστήρια μια ειδική ταμίας του Δήμου και η συνεργός της.

Η εξιστόρηση της υπόθεσης, από τον ίδιο τον δήμαρχο Πόρου, σε έγγραφό του προς το υπουργείο Οικονομικών, τον οικονομικό εισαγγελέα,το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, είναι αποκαλυπτική για το δυσκίνητο των ελέγχων που  αφορούν σε  διαχειριστικές ατασθαλίες σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. 

Η υπεξαίρεση στα ταμεία του Δήμου Πόρου και του Δημοτικού λιμενικού ταμείου αποκαλύφθηκε το 2011 ωστόσο ο διαχειριστικός έλεγχος μετατράπηκε σε πολυετή "μαραθώνιο" αναμονής. Η αρχή του "μαραθωνίου" ξεκινά  από το 2011 όταν η Αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, μετά από αίτημα του Δήμου, ζητεί  από  την οικονομική επιθεώρηση Πειραιά έκτακτο οικονομικό-διαχειριστικό έλεγχο. Για 10 μήνες δεν δίδεται  ουδεμία απάντηση.

Στη συνέχεια (13/3/2012) το  υπουργείο Οικονομικών με έγγραφό του ζητεί  ενημέρωση από την Οικονομική επιθεώρηση Πειραιά για την εξέλιξη της αναθέτουσας υπόθεσης.Και πάλι ουδεμία απάντηση. Ακολουθεί έγγραφη παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα μετά από ενημέρωσή του για την υπόθεση από το Δήμο Πόρου.

Το 2014,κι ενώ ο διαχειριστικός έλεγχος δεν έχει καν ξεκινήσει, η επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Δήμου Πειραιά. ζητεί από το Δήμο Πόρου την υποβολή για έγκριση των καθυστερημένων ισολογισμών-απολογισμών για τα έτη 2010-2011 (είναι τα επίμαχα έτη της υπεξαίρεσης). Το
2014 ο δήμος επανέρχεται και με νέο έγγραφό του ζητεί από το υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών να προχωρήσει επιτέλους ο διαχειριστικός έλεγχος στα ταμεία του αναφορικά με  την υπεξαίρεση των 586.000 ευρώ.

Τα δύο υπουργεία ανταποκρίνονται και με έγγραφά τους ζητούν  από τη Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τη
διενέργεια και ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου. Ωστόσο ο έλεγχος και πάλι  δεν προχωρά. Ενώπιον του αδιεξόδου και μετά από νέα  έγγραφα διαβήματα του Δήμου Πόρου τον έλεγχο αναλαμβάνει  εν τέλει να φέρει εις πέρας το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ξαφνικά και αφού έχει παρέμβει ο οικονομικός εισαγγελέας το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει στο Δήμο ότι θα αναλάβει το ίδιο τον έλεγχο. Εχουν περάσει ήδη πέντε χρόνια και ένα χαρτομάνι αλληλογραφίας 35 εγγράφων για να ξεκινήσει από κάποια ελεγκτική υπηρεσία του Δημοσίου ο απαιτούμενος διαχειριστικός-οικονομικός έλεγχος στο Δήμο Πόρου. Τόσο γρήγορα και με τόση λίγη γραφειοκρατία.