Από τον Ιανουάριο του 2016 ξεκινά η σταδιακή απορρόφηση και τακτοποίηση στο δημόσιο χιλιάδων διοριστέων που προήλθαν από διάφορους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ​(από 1/1/2009 μέχρι σήμερα) αλλά ωστόσο ξέμειναν στην αναμονή μιας θέσης στον «ήλιο» του δημοσίου λόγω των μνημονιακών νόμων που μετά το 2010 «πάγωσαν» κάθε διορισμό στο δημόσιο.

Πρόκειται για διοριστέους οι οποίοι παρότι περιελήφθησαν από το ΑΣΕΠ,μετά το 2009, σε οριστικούς πίνακες διοριστέων και η απόφαση διορισμού τους είχε δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η τοποθέτησή τους σε οργανικές θέσεις διαφόρων φορέων και Οργανισμών του δημοσίου δεν ολοκληρώθηκε.

Με ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ, και με αφορμή τα προβλήματα που προκλήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα υποδοχής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από υποψηφίους νέων διαγωνισμών(Νοσοκομεία,Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ), καλεί τους διοριστέους παλαιότερων διαγωνισμών να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από τις 7/1/2016 -21/1/2016 και τα δικαιολογητικά τους μέχρι στις 26/1/2016 ώστε να συμμετάσχουν στην προκήρυξη 1Δ/2015.

Οι υποψήφιοι της νέας προκήρυξης του ΑΣΕΠ και μόνον διοριστέοι παρελθόντων ετών(2009-2015) θα διεκδικήσουν με σειρά προτεραιότητας 100 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 21 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε κλάδους-ειδικότητες σε Δήμους και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.