Ανασφάλιστους εργαζόμενους αλλά και τροχονομικές παραβάσεις έφεραν στο φως έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε εταιρείες, στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας για την εφαρμογή της φορολογικής και ασφαλιστικής - εργατικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, εντοπίστηκαν συνολικά σαράντα δύο (42) ανασφάλιστοι εργαζόμενοι:

Πιο αναλυτικά, ως προς τα αποτελέσματα των ελέγχων διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας:

  • Σε μία από τις εταιρείες, διαπιστώθηκε η απασχόληση 38 ανασφάλιστων εργαζομένων, ενώ συνελήφθη 67χρονη ημεδαπή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας.
  • Όπως προέκυψε, η εταιρεία απασχολούσε εργαζομένους, τους οποίους εντόπιζε η 67χρονη, μεταφέροντας τους με λεωφορείο από την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και Αργολίδας, έναντι αμοιβής στην εταιρεία για ωρομίσθια εργασία.
  • Στους υπόλοιπους ελέγχους, διαπιστώθηκε απασχόληση τεσσάρων 4 ανασφάλιστων εργαζομένων, ενώ από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας βεβαιώθηκαν παραβάσεις σχετικές με το ωράριο και τις ημέρες εργασίας, καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων.

 Στο πλαίσιο των ελέγχων, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας, βεβαιώθηκαν δώδεκα (12) τροχονομικές παραβάσεις σε φορτηγά αυτοκίνητα, που εισέρχονταν και εξερχόταν στις εταιρείες.

Από τις εταιρείες λήφθηκαν φορολογικά στοιχεία προκειμένου να διενεργηθεί πλήρης φορολογικός έλεγχος, ενώ από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας θα επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, προβλέπεται διοικητική κύρωση ύψους 10.549,44 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο ηλικίας άνω των 25 ετών, ενώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο ηλικίας κάτω των 25 ετών προβλέπεται διοικητική κύρωση ύψους 9.197,10 ευρώ.