Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος, εξελέγη πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τις χθεσινές πρυτανικές εκλογές, όπως ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εφορευτικής επιτροπής οι νέες πρυτανικές αρχές του ιδρύματος είναι: Πρύτανης ο Κωνσταντίνος Γάτσιος, καθηγητής, αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού ο Εμμανουήλ Γιακουμάκης, αναπληρωτής καθηγητής, αντιπρύτανης οικονομικού προγραμματισμού και ανάπτυξης ο Γεώργιος Γιαγλής, αναπληρωτής καθηγητής.

Οι νέες πρυτανικές αρχές, θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους από 1 Σεπτεμβρίου 2011 και η θητεία τους θα διαρκέσει ως τις 31 Αυγούστου 2015.