Μορφωμένοι, οι μισοί με οικογένεια, και με την ελπίδα να βρουν καλύτερες εργασιακές και μαθησιακές ευκαιρίες γι' αυτούς και τα παιδιά τους είναι οι περισσότεροι σύροι πρόσφυγες που έφτασαν στη χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, βασίστηκαν σε 1245 συνεντεύξεις Σύρων που έφτασαν στη χώρα μας το διάστημα μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2015, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ωστόσο η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε δεν ήταν του τυχαίου δείγματος, και έτσι δεν είναι αντιπροσωπευτικά για ολόκληρο τον πληθυσμό των σύρων προσφύγων. Είναι όμως ενδεικτικά για το μεγαλύτερο μέρος των σύρων προσφύγων που έδωσαν συνέντευξη φτάνοντας στην Ευρώπη, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας.

Η ελληνική ομάδα, που πραγματοποίησε την έρευνα, ανέπτυξε ένα απλό ερωτηματολόγιο προκειμένου να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες βασικές πληροφορίες για το προφίλ των ανθρώπων που φτάνουν από τη Συρία μέσω θαλάσσης, τον λόγο που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους, τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν πριν και τις προσδοκίες που είχαν πριν και μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα

Όσοι συμμετείχαν στην έρευνα διαβεβαίωθηκαν ότι οι απαντήσεις τους θα συγκεντρωθούν και αξιοποιηθούν χωρίς να αποκαλυφθούν οι ταυτότητες τους ενώ για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εργάστηκαν και μεταφραστές της αραβικής γλώσσας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας ο συνολικός αριθμός των σύρων προσφύγων που έφτασε στην Ελλάδα το διάστημα Απρίλιος – Σεπτέμβριος ανέρχεται σε περίπου 263.000.

Τα βασικά ευρήματα:

Μόρφωση και επάγγελμα

Το 86% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει μόρφωση επιπέδου δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας (πανεπιστημιακής) εκπαίδευσης ενώ οι περισσότεροι δήλωσαν φοιτητές.

Όσον αφορά στα επαγγέλματα πέραν των φοιτητών (16%), το 9% δήλωσε ότι απασχολούνταν στο εμπόριο, το 8% στον ιδιωτικό τομέα, το 7% σε τεχνικά επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί κτλ, το 5% μηχανικοί και αρχιτέκτονες, το 5% δάσκαλοι, το 4% φαρμακοποιοί, γιατροί, βιολόγοι, κτηνίατροι ή χημικοί, το 4% εργάτες και ένα 4% νοικοκυρές. 

Ειδικές ανάγκες

Οι περισσότεροι  (65%) δήλωσαν ότι δεν έχουν ειδικές ανάγκες. Επιπλέον το 6% ήταν μόνοι ή ασυνόδευτα παιδιά, το 5% θύματα βασανισμών, το 3% έχει χρόνιες παθήσεις και το 3% γονείς μονογονεϊκής οικογένειας.

Προθέσεις και λόγοι που τους οδήγησαν στην προσφυγιά

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δηλώνουν ότι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους είναι η έλλειψη εργασιακών ευκαιριών, οι οικονομικές ανάγκες, η ασφάλεια, η αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών για τα παιδιά τους και η ελπίδα για εκπαίδευση.

Οι περισσότεροι πρόσφυγες δήλωσαν ότι σκοπεύουν να κάνουν αίτηση χορήγησης ασύλου αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα οι περισσότεροι δήλωσαν ότι επιθυμούν να πάρουν άσυλο στη Γερμανία και ένας μικρότερος αριθμός στη Σουηδία. Οι λόγοι είναι ότι πιστεύουν πως εκεί θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να βρουν εργασία, βοήθεια και δικαιώματα για τους πρόσφυγες και μαθησιακές δυνατότητες.

Συνθήκες μετάβασης

Μόνο το 13% των ερωτηθέντων είχαν κάποια έγγραφα προκειμένου να εισέλθουν ή να ζήσουν στη χώρα που τους έδωσε πρώτη άσυλο ή απλά μετάβασης.

Η πλειοψηφία (56%) που πέρασε περισσότερο από ένα χρόνο και το 76% εκείνων που πέρασαν πάνω από ένα μήνα σε τρίτη χώρα δεν είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα για να μείνουν εκεί. 

Το 91% των σύρων προσφύγων που πέρασαν πάνω από ένα μήνα σε τρίτη χώρα έμεινε σε προσωπικά καταλύματα και μόνο το 3% σε κέντρα.

Επιπλέον το 18% δηλώνει ότι έλαβε κάποια βοήθεια σε τρίτη χώρα.

Το 85% των συμμετεχόντων έφτασε στην Ελλάδα με την πρώτη προσπάθεια να διασχίσουν τη θάλασσα.

Οικογενειακή κατάσταση και θρησκεία

Σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν ανύπαντροι ενώ το 45% παντρεμένοι και ένα πολύ μικρό ποσοστό διαζευγμένοι ή χήροι/χήρες. Το 56% δήλωσε ότι δεν έχει παιδιά ενώ το 44% ότι έχει.

Περισσότεροι από το 85% των σύρων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι σκοπεύουν να φέρουν και άλλα μέλη της οικογένειάς τους στη χώρα που θα τους χορηγήσει άσυλο, το 34% δήλωσε ότι δεν σκοπεύει κάτι τέτοιο ενώ το 7% δεν είχε αποφασίσει.

Όσον αφορά στη θρησκεία το 85% δηλώνει ότι είναι σουνίτες μουσουλμάνοι και ένα 6% ότι είναι χριστιανοί. Μόνο ένα 5% δήλωσε ότι είναι γιαζίντι, δρούζοι και αλαουίτες, ενώ το 4% δεν απάντησε.

Αγνοούμενα μέλη οικογένειας

Ένας στους πέντε δήλωσε ότι είχε χωριστεί με ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειάς του στη Συρία και ότι δεν γνωρίζει που βρίσκεται τώρα