Την τήρηση της επετηρίδας στις προαγωγές δικαστών ζητεί το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφαση που εξέδωσε.

Το Ελεγκτικό αναφέρεται στις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών που έγιναν τον περασμένο Νοέμβριο από το υπουργικό συμβούλιο.

Να σημειωθεί ότι η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν την υλοποίηση των επίμαχων προαγωγών (29 Ιουνίου 2015) είχε συνεδριάσει και πάλι και είχε εκφράσει την ευχή όπως κατά την διαδικασία των επιλογών για την κάλυψη των κενών θέσεων των προέδρων και αντιπροέδρων να τηρηθεί «προεχόντως η αρχαιότητα, έτσι ώστε να μην παραβιάζεται, χωρίς σημαντικό λόγο η υφιστάμενη ιεραρχία, καθ’ όσον παρεκκλίσεις από την σειρά αρχαιότητας πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία των σχηματισμών του δικαστηρίου και την αρμονική συνύπαρξη των μελών του».

Μετά τις πρόσφατες προαγωγές ορισμένα μέλη του Ε.Σ. ζήτησαν την σύγκλιση της Διοικητικής Ολομέλειας του δικαστηρίου για την μη τήρηση της επετηρίδας.

Πράγματι, η Ολομέλεια συνεδρίασε και αποφάνθηκε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο διαθέτει μεν ευρεία διακριτική ευχέρεια στις επιλογές του ως προς τα πρόσωπα που θα προαχθούν, αλλά «περιορίζεται όμως από την υποχρέωση σεβασμού της συνταγματικής αρχής της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας που υπηρετείται και με το σεβασμό της αρχαιότητας των δικαστικών λειτουργών, θεσμού με τον οποίο πραγματώνεται η ως άνω συνταγματική αρχή» και συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι η μη παραβίαση της αρχαιότητας «αποδεικνύει το σεβασμό της εκτελεστικής εξουσίας στην ανεξαρτησία της δικαστικής λειτουργίας και στους ίδιους τους δικαστικούς λειτουργούς ως άμεσα όργανα του κράτους».

Παράλληλα, αναφέρει η Ολομέλεια, ότι «παρεκκλίσεις από την αρχαιότητα που δεν μπορεί να εξηγηθούν -ούτε εξηγήθηκαν- όχι μόνο δύναται να πλήξουν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, να θέσουν σε δοκιμασία το φρόνημα των δικαστικών λειτουργών και να δημιουργήσουν υπόνοια για ευνοιοκρατία και προσπάθεια χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, αλλά και να προκαλέσουν δυσαρμονία μεταξύ των δικαστικών λειτουργών του δικαστηρίου, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανεπιθύμητη για την Δικαιοσύνη και τους διαδίκους δυσλειτουργία του δικαστηρίου και των σχηματισμών του».

Παρασκευόπουλος: Σεβόμαστε την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας

Απαντώντας, ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος τόνισε ότι «αν το Σύνταγμα ήθελε ως κριτήριο επιλογής των προέδρων και αντιπροέδρων των ανώτατων δικαστηρίων την αρχαιότητα, θα εκφραζόταν υπέρ αυτής ρητά και δεν θα ανέθετε τη σχετική κρίση στο Υπουργικό Συμβούλιο».

Ακόμη, ο Νίκος Παρασκευόπουλος στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι «είναι φανερή η συνταγματική βούληση για συνδυασμό της σωρευμένης δικαστικής με την πολιτική εκτίμηση στο πλαίσιο μιας θεμελιακής, συμβολικής αλλά και ουσιαστικής αρχής, ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό».

Επιπρόσθετα σημειώνει:

Μεταξύ ανώτατων δικαστών με πολύχρονη ευδόκιμη θητεία δεν βαραίνουν οι μικρές χρονικές διαφορές που καθορίζουν τη σειρά της αρχαιότητας. Τέλος τονίζεται ότι η εκτελεστική εξουσία σέβεται απολύτως την ανεξαρτησία της δικαστικής λειτουργίας, η οποία όμως νοείται μέσα στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Συντάγματος. Ακριβώς, άλλωστε επειδή η σειρά της επετηρίδας δεν συνιστά αξιοκρατική αλλά κατά βάση διοικητική κατάταξη, με κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται το συμπέρασμα ότι οι μη επιλεγέντες κρίθηκαν λιγότερο αξιόλογοι ως δικαστές, ούτε δικαιολογούνται υπόνοιες περί ευνοιοκρατίας.