Οι υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έως ότου μετεξελιχθούν σε «υπηρεσίες μίας στάσης», θα συνεχίσουν «να εκδίδουν απρόσκοπτα άδειες διαμονής ενιαίου τύπου, με τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας, μέχρι νεώτερης σχετικής ενημέρωσης από το υπουργείο Εσωτερικών, δεδομένου ότι η προσαρμογή στις νέες διαδικασίες θα εφαρμοστεί σταδιακά, αφού ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες». Αυτό σημειώνεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, ενόψει της ολοκλήρωσης των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων και των επιβεβλημένων μέτρων για την εξέλιξη των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της χώρας σε «υπηρεσίες μίας στάσης».

Η διευκρίνιση ισχύει και για τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.

πηγή: Naftemporiki