Αλλάζουν όλα από την επόμενη χρονιά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με το νέο σύστημα να θυμίζει κάτι από τις παλιές Δέσμες, οι οποίες ίσχυαν έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000. 

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στην πλήρη αποσύνδεση της σχολικής επίδοσης από την εισαγωγή στα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς πλέον θα υπολογίζεται μόνο η βαθμολογία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, με το νέο σύστημα εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα δώσουν τέσσερα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, με δυνατότητα αλλαγής του τελευταίου μαθήματος με κάποιο άλλο, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε δύο επιστημονικά πεδία αντί σε ένα. 

Όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση, με βάση τα μόρια ισχύουν τα εξής

1. Ο γραπτός βαθμός και των τεσσάρων μαθημάτων που θα επιλεγούν πολλαπλασιάζεται επί δύο. 

Παράδειγμα: Για έναν υποψήφιο στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες) θα προσμετράται το άθροισμα των μαθημάτων Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λατινικά επί 2 εφόσον επιθυμεί την εισαγωγή του σε σχολές του πρώτου πεδίου. Αν επιλέξει να ανοίξει και το 4ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες της Εκπαίδευσης) θα εξεταστεί και στα Μαθηματικά και το γινόμενο για την εισαγωγή του στις σχολές αυτού του πεδίου θα αφορά τα εξής 4 μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία και Μαθηματικά).

2. Ο βαθμός των δύο μαθημάτων βαρύτητας θα υπολογιστεί με το συντελεστή τους και το αποτέλεσμα θα αθροιστεί με το παραπάνω γινόμενο (σ.σ. για το παραπάνω παράδειγμα είναι τα Αρχαία (1,3) και η Ιστορία (0,7). Ο γραπτός βαθμός των μετά το γινόμενο που προκύπτει από το συντελεστή θα αθροιστεί με το γραπτό βαθμό του συνόλου των 4 μαθημάτων και θα πολλαπλασιαστεί επί 100. 

3. Τα παραπάνω αθροίσματα φτάνουν μέχρι τα 20.000 μόρια (άριστα). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί σε ένα ειδικό μάθημα (πολλαπλασιάζεται ο γραπτός βαθμός επί 100) το άριστα είναι 22.000 μόρια και αν είναι δύο ειδικά μαθήματα το άριστα είναι 24.000 μόρια. 

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι δεν προσμετράται ο προφορικός βαθμός των υποψηφίων, ενώ με το νέο σύστημα, δεδομένου και του περιορισμού των μαθημάτων (σ.σ. στο καταργηθέν σύστημα εξετάζονταν σε έξι μαθήματα) πριμοδοτούνται στο συνολικό άθροισμα τα δύο μαθήματα βαρύτητας.