Παντελώς ανακριβείς χαρακτηρίζει η ΔΕΗ πληροφορίες σύμφωνα τις οποίες έχουν δοθεί δάνεια με υποθήκη και περιουσιακά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Σε ανακοίνωσή της η Επιχείρηση επισημαίνει ότι «καμία δανειακή σύμβαση της ΔΕΗ δεν έχει ως εξασφάλιση υποθήκη παγίων περιουσιακών στοιχείων», με αφορμή σχόλια που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές για τον ΑΔΜΗΕ.

Τονίζει, επίσης, ότι είναι ανακριβής και η αναφορά σε «όρο δανειακής σύμβασης της ΕΤΕπ, που προβλέπει επιστροφή σε ρευστό ή σε μετοχές που μπορούν να εξαγοραστούν σε διάστημα έξι μηνών σε περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων κατά το αντίστοιχο ποσό».