Τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, ενέκρινε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Κορίνθου κατά την τελευταία του συνεδρίαση, που εισηγήθηκε η δημοτική αρχή και εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Το σχέδιο που εγκρίθηκε από το συμβούλιο βασίζεται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και αφορά, εκτός των άλλων, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την κομποστοποίηση των οργανικών αστικών αποβλήτων.

Αποτελεί μια επιλογή διαδικασιών διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων η οποία είναι φιλικότερη στο περιβάλλον και πιο οικονομική, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες της Κορίνθου με πρόσθετα τέλη, επισημαίνει η δημοτική αρχή.

Αξίζει δε να αναφέρουμε ότι το σχέδιο αυτό βρίσκει σύμφωνη και την τοπική κοινωνία, αφού όπως επισημαίνεται από το Δήμο, υπήρξε συζήτηση και θετική απόφαση των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων.