Στο 40% φτάνει η προσωρινή απασχόληση στον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα, έναντι 21% στην ΕΕ. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2014, έξι στους δέκα εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού ήταν γυναίκες.

Συγκεκριμένα, στην ΕΕ, το 58% των απασχολουμένων στον τουρισμό είναι γυναίκες, έναντι 51% στην Ελλάδα, ενώ το ποσοστό των νέων μεταξύ 15-24 ετών φτάνει το 13% στην ΕΕ, έναντι 5% στην Ελλάδα.

Εξάλλου, μερική απασχόληση έχει το 24% των εργαζομένων στον τουρισμό στην ΕΕ, έναντι 6% στην Ελλάδα.