Νέα προθεσμία για τις 22 Δεκεμβρίου έλαβε ο πρόεδρος του ΔΟΛ Σταύρος Ψυχάρης για να καταθέσει  στους οικονομικούς εισαγγελείς για τραπεζικά δάνεια που έλαβε ο Οργανισμός αλλά και άλλες επιχειρήσεις του.

Ο εκδότης επρόκειτο να καταθέσει σήμερα ως ύποπτος ηθικής αυτουργίας σε απιστία, την οποία ενδέχεται να έχουν διαπράξει τραπεζικά στελέχη που μετείχαν στις επιτροπές έγκρισης δανείων

Αρχόμενοι από πόρισμα της Τραπέζης της Ελλάδος για επίμαχες δανειοδοτήσεις ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης, οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν καλέσει για εξηγήσεις τα εν λόγω στελέχη, για δάνεια που χορηγήθηκαν μετά το 2006, ώστε να διαπιστωθεί με ποιες εγγυήσεις δόθηκαν τα δάνεια, ποια υπήρξε η πορεία τους και πού κατέληξαν τα σχετικά κεφάλαια.