Τη δημιουργία υπολογιστικών και ηχητικών υποδομών για την ηχογράφηση και αποθήκευση των ηχογραφημένων πρακτικών στα δικαστήρια προβλέπει έργο που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος.

Πρόκειται για ένα από τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα)  στο χώρο της πληροφορικής, και θα έχει διάρκεια 5,5 έτη.

Στόχος η ασφαλής φύλαξη των πρακτικών σε κεντρικές υποδομές και η διάθεση τους στο κοινό μέσω ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικών Δικαστηρίων (ΟΣΠΔ). 

Στη σύμβαση προβλέπεται ότι κατά την εκτέλεση του έργου θα καλυφθούν αίθουσες Εφετείων, Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων όλης της χώρας.

Το έργο αναμένεται να διαλειτουργεί με άλλα πληροφοριακά συστήματά του χώρου της δικαιοσύνης εκσυγχρονίζοντας τις παρεχόμενες από το Υπουργείο υπηρεσίες και επιταχύνοντας την απονομή του έργου της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.