Τον τρόπο υποστήριξης της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στους δήμους της χώρας, παρουσίασαν το μεσημέρι η «Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Συνοχής και Ανάπτυξης» (ΕΠΕΚΣΑ) και η «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες», που έχουν αναλάβει το σχετικό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.


Όπως σημειώθηκε στο λόγο της αρμόδιας υφυπουργού Εσωτερικών Θεοδώρας Τζάκρη, «πρόκειται για μια συμβουλευτική δομή, ένα σημαντικό εργαλείο για την πολιτική συμμετοχή και την αντιπροσώπευση των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο που θα συμβάλει στην κοινωνικοποίηση και στη σύνδεση των μεταναστών με την τοπική κοινωνία. Μέσα από τα Συμβούλια αναδεικνύουμε το σημαντικό ρόλο των ίδιων των μεταναστών στην ενταξιακή τους διαδικασία. Καταγράφουμε και διερευνούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αναζητούμε την επίλυσή τους κυρίως μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες των δήμων. Ενισχύουμε την παρουσία τους στην τοπική ζωή και βελτιώνουμε την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και αγαθά. Ευαισθητοποιούμε τις τοπικές κοινωνίες όσον αφορά την ισότιμη συμμετοχή των μεταναστών στο κοινωνικο-πολιτικό γίγνεσθαι».

Ο πρόεδρος του ΕΠΕΚΣΑ, καθηγητής Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, σημείωσε ότι έως το 2050 ο αριθμός των μεταναστών διεθνώς θα έχει φθάσει τα 400 εκατομμύρια. «Η διαπολιτισμική πραγματικότητα λοιπόν επικρατεί σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για τη συμμετοχή και την ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία των πολιτών και στο δημόσιο διάλογο».

Ο πρόεδρος της ΔΙΑΣΤΑΣΗ Γιάννης Παπαδημητρίου παρουσίασε τις δράσεις και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, που αφορά ενημερώσεις σε όλους τους δήμους για τα πλεονεκτήματα που διασφαλίζουν τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες και ενημερωτικές ημερίδες στις 13 πρωτεύουσες των Περιφερειών της χώρας.

Όσον αφορά το υποστηρικτικό υλικό για τους δήμους, περιλαμβάνει μεθοδολογία και τεχνογνωσία για τη σύσταση των ΣΕΜ, σύνταξη κανονισμού λειτουργίας, εκπόνηση οδηγού εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας, συμβουλευτική για τις διοικήσεις των ΣΕΜ και έκδοση οδηγού καλών πρακτικών.

Ο δρ. Κοινωνιολογίας Θεόδωρος Φούσκας παρουσίασε την ιστορική πορεία του θεσμού που έλκει τις ρίζες του στη δεκαετία του 1960 και πήρε τη μορφή πανευρωπαϊκής σύμβασης το 1992 από το Συμβούλιο της Ευρώπης.