Από τις αρχές του νέου χρόνου, αλλά και ενδεχομένως με αναδρομική ισχύ από τις 21 Μαίου(απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ για υποχρεωτική
αναπροσαρμογή από την ημερομηνία αυτή των νέων αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα) θα εφαρμόζονται πλέον στις μεταβιβάσεις ακινήτων οι νέες
αντικειμενικές τιμές όπως αυτές προτάθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών από τις αρμόδιες επιτροπές εμπειρογνωμόνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες έωςτο τέλος του χρόνου θα εκδοθεί υπουργική απόφαση με την οποία θα τίθενται σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων με πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να ορίζεται,λόγω της απόφασης του ΣτΕ και αναδρομική εφαρμογή τους από τις 21 Μαίου.

Στην περίπτωση αυτή περιμένει μποναμάς (με επιστροφή χρημάτων) για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων(ελάχιστες χιλιάδες ωστόσο λόγω της καθίζησης των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων) είχαν προχωρήσει σε μεταβιβάσεις ακινήτων το τελευταίο εξάμηνο του 2015.

Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι να αναθερμανθεί η αγορά ακινήτων που φέτος βρέθηκε στο ναδίρ με περιορισμένα κατά πολύ τα έσοδα για τα κρατικά ταμεία.Πάντως από τις αρχές του νέου χρόνου οι φόροι και τα τέλη για τις μεταβιβάσεις ακινήτων θα είναι σαφώς χαμηλότεροι λόγω της μείωσης των τιμών ζώνης σε όλη τη χώρα από 1% έως 20% με εξαίρεση ελάχιστες περιοχές στην Περιφέρεια όπου θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω.

Οι φόροι που επιβάλλονται σήμερα σε αγοραπωλησίες και μεταβιβάσεις ακινήτων (εκτός ΕΝΦΙΑ) είναι:

*Φόρος μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας (με απαλλαγή της α' κατοικίας έως 200.000 ευρώ για τον άγαμο,250.000 ευρώ για τον έγγαμο
και 25.000 για κάθε ένα από τα 2 πρώτα παιδιά)

*Φόρος κληρονομιών,γονικών παροχών και δωρεών (υπολογίζεται με κλίμακα και συντελεστές από 5%-40% ανάλογα με την αξία της μεταβιβαζόμενης κατοικίας και το βαθμό συγγένειας).

*Εξοδα μεταβίβασης ακινήτων(συμβολαιογραφικά κλπ) .Υπολογίζονται με συντελεστή 0.8% για χαμηλής αξίας ακίνητο και ακόμη χαμηλότερο
συντελεστή για ακριβότερα ακίνητα.

*Το ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα ακινήτου 3% επί της αντικειμενικής αξίας ακινήτου (για μισθωμένο ακίνητο η με τεκμαρτό υπολογισμό σε περίπτωση
δωρεάν παραχώρησης).