Λύση στο πρόβλημα που είχε ανακύψει με χιλιάδες δικαιούχους, άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας δίνει πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης που δημοσιεύθηκε προχθές στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στην Π.Ν.Π ορίζεται ότι η δωρεάν παροχή ρεύματος (έως 1200kwh ανά τετραμηνία) επεκτείνεται και για το 2016 για όσους δικαιούχους δεν είχαν συμπληρώσει εντός του 2015 τις δύο καλυπτόμενες δωρεάν τετραμηνίες ηλεκτρικού ρεύματος.

Αλλη διάταξη προβλέπει επέκταση για το 2016 και του επιδόματος σίτισης για όσους δικαιούχους δεν είχαν επίσης συμπληρώσει εντός του 2015 την περίοδο χορήγησής του, που όπως προβλέπεται είναι 9 μήνες.