Το σύνολο  της κρατικής επιχορήγησης που πήραν Δήμοι και Περιφέρειες για το 2015 έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών, λίγες μέρες πριν την εκπνοή του έτους.

Με 2,55 δισ. ευρώ επιχορηγήθηκε η Τοπική Αυτοδιοίκηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ( ΚΑΠ), ποσό το οποίο κατανεμήθηκε ως εξής: 

  • Για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ως τακτική επιχορήγηση διατέθηκε κονδύλι ύψους 1,3 δισ. ευρώ
  • Για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους νόμιμους δικαιούχους 668 εκατομμύρια ευρώ
  • Για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους 214 εκατομμύρια ευρώ.
  • Για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών 180 εκατομμύρια ευρώ
  • 188 εκατ. ευρώ δόθηκαν για την κάλυψη λοιπών δράσεων των Δήμων.

Μόλις 312,7 εκατομμύρια ευρώ αποδόθηκαν από τους ΚΑΠ στις Περιφέρειες, ποσό που κατανεμήθηκε ως εξής:

  • 90 εκατομμύρια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών,
  • 67,2 εκατομμύρια για την καταβολή διατροφικού επιδόματος στους νόμιμους δικαιούχους και 155,5 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη λοιπών δράσεων των Περιφερειών.

Όπως φαίνεται ο Αη- Βασίλης ήταν φτωχός για τις Περιφέρειες. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι  η τοπική αυτοδιοίκηση πλήρωσε σημαντικό τίμημα από τα μνημόνια των προηγούμενων ετών και ακόμα δεν γνωρίζουμε εάν το Κουαρτέτο που επιστρέφει στην Αθήνα για τα μέτρα του Ιανουαρίου θα αφήσει αυτόν τον τομέα στο απυρόβλητο.