Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας

Ως απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος ζητείται Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.

Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν από την αρμόδια επιτροπή τα εξής: 

 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά.
 • Τίτλοι σπουδών στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων ή επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες υγείας σε χώρες του εξωτερικού.
 • Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που αποδεικνύεται από σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2.
 • Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί 5ετία τουλάχιστον, ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια 10ετία τουλάχιστον.
 • Επαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησαν οι υποψήφιοι, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή τους.
 • Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.
 • Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.
 • Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των υποψηφίων σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.
 • Ηλικία μέχρι 65 ετών.

Στην Αττική αφορούν τα εξής νοσοκομεία

1. Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Διοικητής
2. Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Αναπληρωτής Διοικητής
3. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Αναπληρωτής Διοικητής
4. Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ,
Διοικητής
5. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Αναπληρωτής Διοικητής
6. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», Αναπληρωτής
Διοικητής
7. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Αναπληρωτής Διοικητής
8. Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», Διοικητής
9. Γ.Ν.Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ», Διοικητής
10. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. ΚΩΝ/ΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ», Αναπληρωτής
Διοικητής
11. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ, Αναπληρωτής Διοικητής
12. Γ.Ν. ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», Διοικητής
13. Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Αναπληρωτής Διοικητής
2
14. Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Διοικητής
15. Ο.Ν.Α. «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Αναπληρωτής Διοικητής
16. Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ», Διοικητής
17. Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» & Γ.Ν. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ
ΕΛΕΝΗ», Διοικητής
18. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. – ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», Αναπληρωτής
Διοικητής
19. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αναπληρωτής Διοικητής
20. Γ.Ν. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», Αναπληρωτής Διοικητής
21. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ, Διοικητής
22. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Αναπληρωτής Διοικητής
23. Νοσηλευτική Μονάδα ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Αναπληρωτής Διοικητής
24. Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Διοικητής
25. Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Αναπληρωτής Διοικητής
26. Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Διοικητής
27. Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Διοικητής
28. Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αναπληρωτής Διοικητής
29. Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Διοικητής
30. Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αναπληρωτής Διοικητής
31. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Αναπληρωτής Διοικητής
32. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αναπληρωτής Διοικητής

Αναλυτικά η προκήρυξη