Σαρωτικές αλλαγές προνήγγειλε τη Δευτέρα η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, η οποία επιχειρεί να κάνει έναν τολμηρό, όπως χαρακτηρίστηκε, ανασχεδιασμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, στο τραπέζι έχουν τεθεί η αναμόρφωση της ύλης, οι αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, η αλλαγή της δομής του Λυκείου και η επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου. 

Κατά τη χθεσινή, πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής του Εθνικού Διαλόγου  για την Παιδεία, ο υπουργός Νίκος Φίλης τόνισε ότι στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση θα ακολουθηθεί λογική σειρά από την προσχολική ηλικία έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Εχουμε συνείδηση ότι μίας τέτοιας έκτασης μεταρρύθμιση χρειάζεται χρόνο, πόρους και σχεδιασμό και δεν εξαντλείται σε ένα-δύο χρόνια», επεσήμανε ο κ. Φίλης, σε μια προσπάθεια να προλάβει εξαγγελίες για αλλαγές την επόμενη σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά.

Τα βασικά σημεία του διαλόγου για την Παιδεία

- 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Η ηγεσία του υπουργείου σχεδιάζει να εντάξει την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, πρωτοβουλία που θα διευκολύνει τους γονείς, οι οποίοι τώρα αναγκάζονται να στραφούν σε ιδιωτικούς σταθμούς. Επιπλέον, η φοίτηση στο Λύκειο θα γίνει υποχρεωτική. Ο κ. Φίλης μίλησε για μεσοπρόθεσμη μετάβαση, απορρίπτοντας το σενάριο αλλαγής από την επόμενη σχολική χρονιά.

- Καθιέρωση ολοήμερου σχολείου. Διεύρυνση του ολοήμερου προγράμματος σε όλα τα δημοτικά. 

- Αναμόρφωση ειδικής αγωγής. Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου είναι να ενταχθεί η ειδική αγωγή στο γενικό σχολείο, πλην των σοβαρών περιπτώσεων, με παράλληλη στήριξη στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες. 

- Στις προτεραιότητες του υπουργείου επανήλθε η αριστεία, αποκτώντας θέση στον χάρτη της χώρας.

- Αλλαγή της δομής του λυκείου και της συνακόλουθης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

- Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου.

- Αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και στο περιεχόμενο σπουδών του γενικού και του επαγγελματικού λυκείου.

- Νέο στρατηγικό σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

- Τολμηρό ανασχεδιασμό πανεπιστημίων, σχολών και τμημάτων, δημοκρατική ρύθμιση των μεταπτυχιακών σπουδών και άλλα ζητήματα.

Το χρονοδιάγραμμα του διαλόγου

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα του διαλόγου για την Παιδεία συνοψίζεται ως εξής:

  • Από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου, θα οργανωθούν δημόσιες συζητήσεις για επιμέρους θέματα σε εβδομαδιαία βάση. 
  • Έως το τέλος Μαρτίου η Επιτροπή Διαλόγου θα έχει καταρτίσει το πρώτο σχέδιο της Έκθεσης, το οποίο έως το τέλος Απριλίου θα τεθεί σε δημόσια συζήτηση. 
  • Παράλληλα, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα προχωρεί τον δικό της προγραμματισμό, με διακομματική συνεννόηση. 
  • Στο τέλος Απριλίου θα συνταχθεί η Έκθεση για τις προτεραιότητες των αλλαγών στην εκπαίδευση, από την οποίαν θα προκύψουν και οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Τις επόμενες ημέρες θα συγκληθούν επιτροπές και ομάδες εργασίας, ενώ ήδη λειτουργεί η πλατφόρμα του εθνικού διαλόγου (http://dialogos.minedu.gov.gr), στην οποία ήδη υπάρχουν 190 εγγραφές και 17 προτάσεις από χρήστες. 

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου αποτελείται από 36 μέλη, τα οποία «θα καταπιαστούν με συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά με συνολική στόχευση», όπως σημείωσε ο πρόεδρός της, Αντώνης Λιάκος.