Τη διάθεση κονδυλίου ύψους 3.270.000 ευρώ σε νοσοκομεία κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου παρατηρούνται αυξημένες προσφυγικές ροές, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Οι πόροι αυτοί, που προέρχονται από από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Έκτακτης Χρηματοδότησης του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME), θα διστεθούν τόσο για την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και στην προμήθεια εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού.

Σήμερα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη 141 θέσεων σε Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ, Περιφερειακά Ιατρεία και ΕΚΑΒ με καταληκτική ημερομηνία την 14/01/2016.

Οι προσλήψεις αφορούν συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου, τουλάχιστον οκτάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με επόμενες χρηματοδοτικές ροές.

Οι παραπάνω θέσεις θα καλύψουν τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω των αμείωτων προσφυγικών ροών στα Γενικά Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας σε Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Λέρο, Λέσβο, Κάλυμνο, Κω, Ρόδο, Τήλο και Σύμη. Επιπλέον, ενισχύονται τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ στο Ανατολικό Αιγαίο (Ρόδος, Μυτιλήνη, Σάμος, Χίος, Κως, Κάλυμνος και Λέρος), καθώς προκηρύσσονται και θέσεις Διασωστών - Πληρώματα Ασθενοφόρων.

Αναλυτικά οι ειδικότητες ανά θέσης είναι:
- Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (33),
- ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών (25),
- ΤΕ Μαιευτικής (1),
- ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών (8),
- ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών (9),
- Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές (11),
- Διασώστες - ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου (50).

Το έργο θα υποστηριχθεί επιστημονικά και διοικητικά με πτυχιούχους Επαγγελμάτων Υγείας (2) και πτυχιούχους Διοίκησης/Οικονομίας (2).