Σήμερα θα καταβληθούν από τον ΟΓΑ και τα τελευταία οικογενειακά επιδόματα του τετάρτου τριμήνου του 2015. Η πληρωμή αφορά 715.703 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 183 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ανακοίνωση του ΟΓΑ αναφέρεται πώς σε όσους δεν καταβληθεί το επίδομα μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού, προκειμένου να ενημερωθούν για το λόγο μη πληρωμής τους και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον ΟΓΑ.

Η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων σε αυτούς τους δικαιούχους θα γίνει μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα).