Σχεδόν καθημερινό φαινόμενο αποτελούν οι τουρκικές παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο. Σήμερα σημειώθηκαν συνολικά έξι από ένα σχηματισμό έξι αεροσκαφών και ένα μεμονωμένο αεροσκάφος τύπου CN - 235 που εισήλθαν στο FIR Αθηνών στην περιοχή του βορειοανατολικού και κεντρικού Αιγαίου.

Από τα επτά αεροσκάφη τα δύο ήταν οπλισμένα, ενώ εκτός από τις παραβιάσεις προχώρησαν και σε τρεις παραβάσεις.

Όλα αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.