Η συνεργασία και η ανάπτυξη κοινών δράσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της ΚΕΔΕ, τέθηκαν επί τάπητος από την γενική γραμματέα Φωτεινή Κούβελα, κατά την συνάντησή της με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη.

Η Φωτεινή Κούβελα χαρακτήρισε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως «θεμελιώδες κύτταρο κοινωνικής συνοχής» και τόνισε ότι αποτελεί βασικό φορέα άσκησης πολιτικής και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής ενδυνάμωσης. Επεσήμανε, την σημασία διατήρησης του Γραφείου Ισότητας της ΚΕΔΕ και την αναβάθμισή του, μέσω των έμπειρων - εξειδικευμένων εργαζομένων του. Πρόθεση της, διευκρίνισε, ότι είναι η συγκρότηση των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) να είναι υποχρεωτική για τους δήμους, με συγκεκριμένη σύνθεση και περιεχόμενο, ενώ ζήτησε και την συμβολή του πρόεδρου της ΚΕΔΕ.

Επίσης, κάλεσε τον Γιώργο Πατούλη να συμβάλει στη συνέχιση της λειτουργίας των δομών των δήμων (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας) για τις γυναίκες που έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής βία, μέσα από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Πατούλης επεσήμανε στην Φωτεινή Κούβελα ότι κατανοεί τη σπουδαιότητα του ρόλου της και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων και την προώθηση πολιτικών υπέρ των γυναικών.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί ειδικό θεματικό συνέδριο για την ισότητα, τον Μάρτιο στη Καβάλα. Τόνισε δε, ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου που θα τεθεί υπό την αιγίδα της ΓΓΙ, θα επιδιωχθεί να υπογραφεί η Χάρτα της Ισότητας από το σύνολο των δήμων της χώρας.